Atrakcyjne oferty w CRM

Nowy wygląd ofert w CRM

W najnowszej wersji systemu CRM wprowadzono dodatkowy styl wydruku, który charakteryzuje się eleganckim oraz zgodnym ze współczesnymi trendami wyglądem. Kreator ofert daje możliwość definiowania strony przewodniej oraz podsumowania (oprócz oczywiście listy oferowanych produktów czy usług). Najlepiej zobaczyć nowy wygląd ofert na wersji domenstracyjnej dostępnej pod adresem: www.itcubecrm.pl

Indywidualne wzorce procesów w CRM

Teraz każdy użytkownik systemu CRM nie tylko może we własnym zakresie projektować schematy postępowań, ale również wyodrębniać je do osobnych menu (tzw. menu użytkownika). Przykładem może tu być proces: realizacji zamówienia, reklamacji, obiegu dokumentu,czy działań handlowo-marketingowych. Funkcjonalność ta gwarantuje poprawę czytelności i ergonomii pracy. Projekty w systemie CRM niezwykle poszerzają możliwości programu oraz odróżniają go od innych zwykłych programów CRM. Warto na to zwrócić uwagę podczas wyboru oraz wdrożenia systemu do zarządzania kontaktami z kontrahentami.

Automatyczny Import Plików

Moduł IMPORT API poszerzony został o możliwość cyklicznego importu plików. Dzięki temu możliwe jest automatyczne zasilanie bazy systemu CRM danymi dokumentami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych np. urządzenia skanującego, systemów ERP, czy strony www.